Handelsbetingelser

Whodesign Anders Søderberg ApS Strandvejen 9, 1. 9000 Aalborg Danmark kontakt@whodesign.dk CVR: 40189564

Alle priser, der er angivet af Whodesign Anders Søderberg ApS er i danske kroner (DKK) og eksklusiv moms.
Betaling kan ske med bankoverførsel.

Betaling for ydelser fra Whodesign Anders Søderberg ApS skal ske senest 8 dage efter fakturadato.

Ved forsinket betaling vil der blive pålagt rente jvf. dansk lovgivning. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse af forfaldne betalinger påhviler kunden.

Ved ordre over DKK 5.000,00 kan der kræves 50% betaling på forhånd.

Et tilbud skriftligt eller mundtlig er gældende i 30 dage fra afsendelsesdato. Er tilbudet ikke accepteret inden, kan det resultere i at nyt tilbud skal laves.

Whodesign Anders Søderberg ApS vil levere ydelserne til den aftalte tid og på den aftalte måde.

Hvis tjenesten ikke kan leveres inden for den angivne tidsramme, vil Whodesign give besked til kunden og tilbyde en ny leveringsdato.

Whodesign bevarer ejendomsretten og ophavsretten til al leveret materiale, indtil fakturaen er fuldt betalt af kunden. Kunden er ikke berettiget til at kopiere eller videregive det leverede materiale uden Whodesigns skriftlige samtykke

Whodesign Anders Søderberg ApS yder ikke fysiske varer eller tjenesteydelser med fortrydelsesret. Da alle vores løsninger er specieldesignet udarbejdet specielt til kunden, er det ikke muligt at tilbyde en fortrydelsesret på et igangværende projekt. Fortryder kunden efter accept af tilbudet, men før igangsætningen af projektet, vil kunden kun blive faktureret 25% af projektets samlede pris.

Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt senest 14 dage efter levering. Kunden skal beskrive reklamationen så detaljeret som muligt. Whodesign Anders Søderberg ApS vil undersøge reklamationen og bestræbe sig på at løse problemet.

Whodesign Anders Søderberg ApS kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab, der opstår som følge af kundens brug af ydelserne. Whodesign Anders Søderberg ApS kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller fejl, der skyldes omstændigheder uden for virksomhedens kontrol.

Whodesign Anders Søderberg ApS behandler alle oplysninger fra kunden fortroligt og videregiver ikke disse oplysninger til tredjepart uden kundens samtykke.

Whodesign Anders Søderberg ApS er ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende opfyldelse af aftaler, hvis dette skyldes omstændigheder uden for vores kontrol, herunder strejker, lockouts, naturkatastrofer, krig, brand og lignende force majeure-situationer.
Vi vil altid bestræbe os på at finde en, for begge parter, tilfredsstillende løsning i eventuelle tvist eller uenigheder. Er dette ikke muligt vil det afgøres ved dansk domstol.
Spørgsmål eller andet? - send os en besked!​